ახალი მოწყობილობა WISI OM 10 -კომპაქტური სათაო სატელევიზიო სადგური (head-end),რომელიც იძლევა საშუალებას გაუშვას ქსელში 6 სატელიტური ტრანსპონდერი (სიხშირე),გარდაქმნის რა მათ სტანდარტ DVB-S(S2)-დან 6 არხ DVB-Т (და პერსპექტივაში DVB-С) სტანდარტად.

ასევე არის საშუალება დაყენდეს 4 CAM მოდული СІ ინტერფეისში.ფუნქციურად შესაძლებელია არხების მულტიფლექსირება სხვადასხვა შემავალი DVB-S(S2) ტრანსპონდერებიდან ერთ СІ ინტერფეისზე.ეს გვაძლევს საშუალებას ერთი პირობითი წვდომის ბარათიდან გავხსნათ რამდნეიმე არხი (НТВ+ და 16 არხი ერთი პირობითი წვდომის ბარათით).არის შესაძლებლობა ვიოდეოგამოსახულება გადაიცეს USB პორტის მეშვეობით,რაც გაამარტივებს თქვენი მომსახურების და საქონლის რეკლამის რეალიზაციას — რაც შესანიშნავი შესაძლებლობაა გამოიმუშაოთ დამატებითი თანხები.

შესანიშნავი გადაწყვეტილებაა პატარა სასტუმროების,კოტეჯებისა და საოფისე ცენტრებისთვის,ასევე მცირე საკაბელო ოპერატორებისთვის.

ძირითადი ფუნქციები:

  1. 6 DVB-S/S2 ტრანსპონდერის ტრანსმოდულატორი 6 DVB-T TS -ში (პერსპექტივაში 6 DVB-С -ში).
  2. ჩაშენებული 4 х 6 მატრიცული კომუტატორი ამარტივებს მორგებას პროტოკოლ DiSEqC 1.0 -ს მიხედვით და ზრდის მოქნილობას 4-მდე სატელიტის მართვის შესაძლებლობის მეშვეობით.
  3. 4 CI სლოტი დეკოდირებისთვის.
  4. PID remapping-ი იძლევა საშუალებას დააკონფიგურიროს (გაუშვას სტატიკური) სერვისული PID -ები გამოსვლისას.ტელევიზორს მეტად აღარ სჭირდება იმის შემოწმება, არის თუ არა ტრანსპონდერის ცვლილება შესვლისას (Q3 / 16) .
  5. LCN / NIT პროცესი — შესაძლებლობა მიენიჭოს არხებს გამჭოლი ლოგიკური ნუმერაცია / NIT ტაბულების რედაქტორი (ქსელის პარამეტრების მინიჭების შესაძლებლობა).
  6. მულტიფლექსორის ფუნქცია როგორც შესვლისას, ასევე გასვლისას.
  7. USB ინტერფეისი ქსელში ვიდეოგამოსახულების ტრანსლაციისთვის (Q3 / 16).
  8. Web ინტერფესის მეშვეობით პროგრამირება და მართვა.
  9. ჩაშენებული DHCP სერვერი,რომელიც აძლევს საშუალებას ავტომატურად მივუერთდეთ კომპიუტერს.
  10. Bluetooth (Q3 / 16) -ს მეშვეობით პროგრამირება სმარტფონი და პლანშეტიდან.