ჟიტლობუდ

  • 2011

  • უკრაინა, კიევი

  • სუსტი ძაბვის საინჟინრო სისტემები

პროექტის აღწერა


სუსტი ძაბვის ქსელების მშენებლობის შესასრულებელი სამუშაოები:

• ტელევიზია,
• ტელეფონიზაცია
• რადიოფიკაცია
• სატელიტური ტელევიზიის ანტენის პორტები
• ტელევიზიის სათავო სადგურები
• ვიდეომეთვალყურეობის სისტემები
• დომოფონია

ქ. კიევის ელიტარულ სახლებში:

• პროტასოვის ქ. 8
• კრუგლოუნივერსიტეტსკა 3-5
• ტრინინსკა 5-7
• ოლეს გონჩარის 26—28
• ტურგენევსკა 28ა—30ა
• კლოვსკი უზვივ 5
• შჩორსა 36
• პატორჟინსკის 14
• ბ. ხმელნიცკის 80—82
• პავლინსკა 18
• ტურგენევსკა 45—49