ვოლია

  • აგვისტო 2012

  • უკრაინა, კიევი

  • საანტენო პორტის, ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის, სერვერული ინფრასტრუქტურის მომხადების, ტელევიზიის სათავო სადგურის, მონიტორინგის ცენტრის აღწურვილობა, გარანტირებული კვების სისტემის და შენობის მეხამრიდის სისტემის პროექტის მონტაჟი.

პროექტის აღწერა


საკაბელო სატელევიზიო კომპანია ვოლიას და უმსხვილესი უკრაინული ჩქაროსნული ინტერნეტის პროვაიდერის ცენტრის ერთიანი საინჟინრო სისტემების აგების პროექტი.

ერთიანი ქსელის მართვის ცენტრის გაშვება იყო დასკვნითი ეტაპი ვოლიას ეროვნული ინფრასტრუქტურის ფორმირებისა. მანამდე განხორციელდა ეროვნული სატრანსპორტო ქსელის და ცენტრალიზებული სატელივიზიო სათავო სადგურის სატრანსპორტო ქსელის აგება. ცენტრი განახორციელებს ქსელის სადღეღამისო მონიტორინგს და ხარისხის ტელეტრანსლაციას, უზრუნველყოფს ავარიულ სიტუაციებზე სწრაფ რეაგირებას. მოცემული მასშტაბური პროექტის განხორციელებამ უზრუნველყო მიწოდებული მომსახურების საკაბელო ტელევიზიის და მაღალი სიჩქარის წვდომის ინტერნეტის მასშტაბური პროექტის უზრუნველყოფა.

ქსელის მართვის ცენტრი, განლაგებული ქალაქ კიევში, სათავო სადგურის განახლებულ შენობაში და კოორდინირებას უწევს 20 რეგიონალურ სათავო სადგურს.

ეროვნული ინფრასტრუქტურის შექმნა საშუალებას აძლევს კომპანია, წარადგინოს საკაბელო ტელევიზიის და ინტერნეტის მომსახურებები ცენტრალიზებულად, უნიფიცირებულად და ერთიანი მაკონტროლირებელი ხარისხით.