ვეტერინარულ-სანიტარული ექსპერტიზის და ლაბორატორული ექსპერტიზის სახელმწიფო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

  • 2014

  • უკრაინა, კიევი

  • წვდომისა და ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის კონტროლი

პროექტის აღწერა


წვდომის კონტროლის სისტემის (წკს) და დაცვის ვიდეომეთვალყურეობის ინსტალაციის პროექტი.

აწყობილი კონტროლის სისტემასა და წვდომის მართვის სისტემაზე საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ გასვლის რეგლამენტი, როგორც ინსტიტუტის ტერიტორიაზე (ცენტრალურ გასასვლელებზე დამონტაჟებულია ტუმბოვანი ტურნიკეტები სპეციალურ უჟანგავი ფოლადის ზღუდეებთან კომპლექსში) ასევე თავად ინსტიტუტის სხვადასხვა კონტრლირებად ზონებში/ფართებში (30 გასასვლელი წერტილი აღჭურვილია ელექტრომართვადი ბოქლომებითა და უკონტაქტო ბარათების წამკითხველებით).

მოცემული სისტემის ფარგლებში ინსტალირებული პროგრამული კომპლექსი ვერიფიკაციის მოდულით, საშუალებას აძლევს დაცვის თანამშრომლებს შეამოწმონ ადამიანის სახე, რომელიც გადის კონტროლის წვდომის წერტილზე, მის ფოტოს, მონაცემთა ბაზიდან, რაც გამორიცხავს ინსტიტუყტის ტერიტორიაზე პირთა შეღწევას, რომლებიც გამოიყენებენ „სხვის“ საიდენტიფიკაციო ბარათებს.

მოცემული ობიეექტის ტექნიკური დაცვა დამატებულია დაცვისს ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით, რამაც წკს სისტემასთან დამატებაში მნიშვნელოვნად აამაღლა ინსტიტუტის უსაფრთხოების დონე.