უკრაინის სახელმწიფო სავაჭრო-მარცვლოვანი კორპორაცია

  • 2012

  • უკრაინა, კიევი

  • ტელევიზია, აუდიო-სისტემა, IT სისტემები, სტრუქტუირებული საკაბელო სისტემა

პროექტის აღწერა


უკრაინის სახელმწიფო სავაჭრო-მარცვლოვანი კორპორაციისათვის კომბაინების მართვის ცენტრის შექმნის პროექტი.

მოცემული ცენტრი საშუალებას იძლევა აკონტროლოს და ეფექტურად მართოს უკრაინის სახელმწიფო სავაჭრო-მარცვლოვანი კორპორაციის მთელი პარკი, რომელიც აღჭურვილია GPS მონიტორინგის სისტემებით.

პროექტის შემადგენლობაში შევიდნენ:

• სტრუქტუირებული საკაბელო სისტემა, Commscope Systimax 6 კატეგორია 400 პორტზე;
• HP (Hewlett-Packard) ქსელური, სერვერული და კომპიუტერული დანადგარები.
• JBL, Crown, BSS, AKG ბაზაზე გახმოვანების სისტემა;
• Kramer დანადგარების ბაზაზე სიდეოსისტემა და Samsung პლაზმური პანელები;
• APC უწყვეტი მუშაობის სისტემა, სიმძლავრით 25 კვტ;
• საეთერო და თანამგზავრული სისტემა.