სქაი მოლი

  • დეკემბერი 2010

  • უკრაინა, კიევი

  • Indoor TV

პროექტის აღწერა


Indoor TV სავაჭრო-გასართობ ცენტრისათვის „სქაი მოლი“

მიზანი:

სავაჭრო-სგასართობი ცენტრის ტერიტორიაზე 41 პლაზმური პანელის (Panasonic TX-PR50C2) განთავსება, სარეკლამო ინფორმაციის ტრანსლაციისათვის და ერთიანი მმართველი სისტემის შექმნა.

თავისებურებანი:

სავაჭრო-გასართობი ცენტრის მესამე სართულზე, 68 000მ2 ფართობზე, განთავსებული პლაზმური პანელების დიდი ნაწილი.
ძალიან დიდი მანძილია ტრანსლაციის ცენტრიდან პლაზმურ პანელებამდე – 300 მეტრამდე.

გადაწყვეტა:

გრეხილი წყვილით ვიდეოს გადაცემისათვის გამოიყენება Kramer Electronics მოწყობილობა, რომელსაც აქვს მაღლი შეფარდება ფასი/ხარისხი,, გამოიღცევა ასევე დიდი ასორტიმენტითა და მაღალი საიმედოობით. პროექტში გამოიყენება გარდამქმნელებისა და კომუტატორების 10 ტიპი.