საჩხერეს სამედიცინო ცენტრი

  • 2012

  • საქართველო, საჩხერე

  • ტელევიზიის სათავო სადგური, მაუწყებლობისა და ფონური გახმოვანების სისტემა

პროექტის აღწერა


ტელევიზიის სათავო სადგურის ინსტალაცია, უწყებისა და ფონური გახმოვანების სისტემა.