რუუკკი

  • 2013

  • უკრაინა, კიევი

  • წვდომის სისტემის კონტროლი

პროექტის აღწერა


კიევის ოლქში კომპანია Ruukki -ის საბაჟო საწყობიდან გასვლისა და შემოსვლის განმახორციელებელ სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრების ამომცნობი სისტემის გადაწყვეტის იწოდება.

მოწყობილობის კომპლექტი მოიცავს:

  • Bosch-ის მაღალი გარჩევადობის ანალოგური ვიდეოკამერები.
  • სერვერული დანადგარები.
  • Overseer Parking პროგრამული მოდულებისა და ვიდეო დატაცების პლატებს;

ასევე განორციელებული იყო ნომრების გარჩევის ინტეგრაციის სისტემა საავტომობილო სასწორთან Everest20t წარმოებული კომპანია „აკკულაბ უკრაინას“ მიერ.

ნომრების ამოცნობის სისტემა საშუალებას იძლევა საწყობში მოვლენების კონტროლის ინტეგრირებულ სისტემის აგებისა, აწარმოოს სატრანსპორტო საშუალებების აღრიცხვა ნომრებით, ავტომობილის წონის, თარიღისა და საწყობში შესვლისა და გამოსვლის დროით, ჩაიწეროს ინფრომაციის ვიდეო არქივები, ასევე შექმნას და მოახდინოს მოვლენების სხვადასხვა ექსპორტი.