რედ-კო

 • 2014, 2015

 • საქართველო, ბათუმი

 • ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა, IT ინფრასტრუქტურა, ტელეფონია, Wi-Fi

პროექტის აღწერა


2014

რესრორან „ძველი ბულვარისა“ და სასტუმრო „მონტე კარლოს“ არსებული IT ინფრასტრუქტურისა და ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის მოდერნიზაცია.

ერთიანი კომუნიკაციური ცენტრის შექმნა, სერვერული ინფრასტრუქტურისა და უწყვეტი ელექტროკვების ორგანიზება.

2015

Cisco Mobility Express Aironet-ის ბაზაზე Wi-Fi ქსელის შექმნა

 • პროქტის რეალიზაციისას გათვალისწინებულ იქნა ყველა ინოვაციური მიღწევა რომელსაც სთავაზობს უკაბელო ინტერნეტის ტექნოლოგიების განხრით კომპანია Cisco;
 • თუ მომხმარებელი იმყოფება ზონაში რომლის დაფარვაც ერთბაშად ორი მოწყობილობის მეშვეობით ხდება სისტემა ავტომატურად გადართავს მომხმარეელს სწორედ იმ მოწყობილობაზე რომელიც ნაკლებად დატვირთულია იმ მომენტისათვის. რეალიზებულია ტექნოლოგია (Load Balancing);
 • სისტემა მომხმარებელს რომლის აპარატურასაც გააჩნია 5GHZ მუშაობის შესაძლებლობა, ავტომატურად სთავაზობს აღნიშნულ სიხშირეზე გადასვლას. რეალიზებულია ტექნოლოგია (Client Bandselect);
 • საჭიროების შემთხვევაში არხების ავტომატური ცვლილება. სისტემა ავტომატურად ამოიცნობს თუ რომელი არხებია ნაკლებად დატვირტული და აგრძელებს აღნიშნული არხების მეშვეობით მუშაობას. რეალიზებულია სისტემა (Auto Dynamic Channel Assignment);
 • იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის მოწყობილობას გააჩნია ინტერნეტის მიმღები სუსტი რადიო მოდული, სისტემა ავტომატურად ამოიცნობს აღნიშნულ პრობლემას და აძლიერებს გადამცემი მოწყობილობის სიმძლავრეს. რეალიზებულია სისტემა (Auto Coverage Hole Detection);
 • WiFi სიხშირის გარეთ არსებული ხმოვანი დაბინძურების აღმოჩენა და საჭიროების შემთხვევაში არხის ცვლილება რეალიზებულია სისტემა (Clean Air);

სისტემა რათქმაუნდა არჭურვილია ისეთი საბასისო ფუნქციებით როგორიც არის:

 • ვაიფაი შეღწევის წერტილების მუშაობა ერთბაშად ორ დიაპაზონში 2.4 და 5 GHZ;
 • რამოდენიმე SSID-ი.