ქარავანი

  • 2012

  • უკრაინა, კიევი, ჟიტომირი

  • სარეკლამო გახმოვანების სისტემა

პროექტის აღწერა


ქ. ჟიტომირში სუპერმარკეტ ქარავანში სავაჭრო დარბაზის სარეკლამო გახმოვანების სისტემის მრავალზონიანი ინსტალაცია.

სისტემა აგებულია ТОА (იაპონია) и JEDIA (კორეა) დანადგარებზე, რომელმაც კარგად აჩვენა თავი უკრაინის სავაჭრო ქსელების მრავალწლიანი ექსპლუატაციის შედეგებზე.

ახალმა სისტემამ უზრუნველყო ფონური მუსიკისა და სარეკლამო განცხადებების ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ასევე უზრუნველყო ტრანსლაციის ხმის დონის ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, რაც მოსახერხებელია დიდ სავაჭრო დარბაზებში, რომლებიც ფუნქციურად დაყოფილია სხვადასხვა სავაჭრო დანადგარებითა და სხვადასხვა დონის გარემომომცველი ხმაურით.

ქ. კიევში (უკრაინა) ლუგოვაიას ქ. 12 სავაჭრო-გასართობ ცენტრის ქარავანის სარელამო და ფონური გახმოვანების სისტემის ინსტალაციისა და მიწოდების პროექტი. პროექტის მიზანი იყო ტრანსლაციის ხმის ხარისხის გაუმჯობესება, ხარვეზების აღმოფხვრა, რომლებიც წარმოიქმნებოდა მოძველებული აპარატურის შედეგად, ასევე აუცილებელი იყო სავაჭრო ცენტრის ფართობები და ზონები დაყოფილიყო ხმის ტრანსლაციის დონის ლოკალური რეგულირების შესაძლებლობით.

დამონტაჟებული გახმოვანების სისტემა განკუთვნილია ფონური მუსიკისა და სარეკლამო განცხადებების ტრანსლაციისათვის და შედგება ოთხი მარეგულირებელი ტრანსლაციის ხმის ზონისაგან, საინფორმოიციო დახლზე განცხადებებისაგან და ჭერში და კედლებში დამონტაჟებული აკუსტიკური სისტემებისაგან, ასევე ეს სისტემა შეთნხმებულად მუშაობს არსებული სახალნძო სიგნალიზაციისა და შეტყობინების სისტემასთან და განგაშის სისტემის ამუშავებისას მუსიკალური ტრანსლაცია შეწყვეტს მუშაობას.

პროექტი შესრულებულია მსოფლიოში წამყვანი მწარმოებელბის TOA (იაპონია) და BOSCH(გერმანია) დანადგარებზე.