ეი სი ნილსენ იუქრეინ

  • 2013

  • უკრაინა, კიევი

  • ტელევიზია, IT სისტემები, სსს, წკს

ობიექტის აღწერა


კომპანია ACNielsen Ukraine -თვის პროექტები, რომელთა შორისაა: პროექტირება და მიმღები ტელევიზიის კომპლექსის აგება, წვდომის კონტროლის სისტემის ინსტალაცია, სერვერის ოთახისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის მოწყობა, სსს და ოფისის თანამშრომელთათვის სამუშაო ადილების ორგანიზება.

ACNielsen Ukraine — the Nielsen Company 1923 წელს დაარსებული და მსოფლიოს 120-ზე მეტ ქვეყანაში მომუშავე გლობალური კვლევითი კორპორაციის უკრაინული ქვედანაყოფია. ACNielsen Ukraine სპეციალიზირდება კოპლექსური მარკეტინგული კვლევებით, საცალო გაყიდვების აუდიტით, რეკლამის მონიტორინგით.