ბორისპოლის საერთაშორისო აეროპორტი

  • 2012

  • უკრაინა, ბორისპოლი

  • შეტყობინებას სისტემა

პროექტის აღწერა


საერთაშორისო აეროპორტის „ბორისპოლის“ მგზავრების ზეპირი შეტყობინების სისტემის აგების პროექტი.

ხელშეკრულების თანახმად, ჩვენმა კომპანიამ შეასრულა BOSCH Praesideo დანადგარების მიწოდება, მონტაჟი და გაშვება-აწყობა.

გახმოვანება ხორციელდებოდა A და В ტერმინალების ფარგლებში, ასევე მათთან ახლომდებარე სადგურის მოედნისა. ჩვენი კომპანიის სპეციალისტების მიერ ასევე შესრულებულია აეროპორტში უკვე არსებულ სააპარატო-პროგრამულ დანადგარების კომპლექს „დიქტორთან“ ახალი დანადგარების ინტეგრაციის სამუშაოები. .