უსაფრთხოების პოლიტიკა

გაფრთხილება საიტზე Cookies ფაილების გამოყენებასთან დაკავშირებით

საიტზე სტუმრობისას, სტუმარი ეთანხმება Cookies ფაილების შენახვას საიტის სტუმრის მოწყობილობაზე და შესაბამის აპლიკაციაზე Cookies ფაილების პოლიტიკასთან შესაბამისად.

რა არის Cookies ფაილები და როგორ მუშაობენ ისინი?

Cookies ფაილები – ეს მცირე ზომის ფაილებია, რომლებიც იგზავნება საიტის დამთვალიერებლის მოწყობილობაზე (მაგალითად კომპიუტერზე ან მობილურზე). Cookies-ს ფაილები ინახება ვებ-ბრაუზერის ფაილების კატალოგში (მაგალითად Internet Explorer, Firefox) დათვალიერებლის მოწყობილობის მყარ დისკზე. მომდევნო ჯერზე, საიტის სტუმრობისას, ვებ-ბრაუზერი წაიკითხავს Cookies ფაილებს და უკან გაუგზავნის ინფორმაციას ვებ-საიტს ან ელემენტს, რომელმაც თავდაპირველად დააყენა Cookies ფალი. Cookies ფაილები არ წარმოადგენენ საფრთხეს ვებ-საიტის სტუმრის კომპიუტერისთვის.

როგორი Cookies-ს იყენებს ROMSAT GEORGIA ?

რომ გავაუმჯობესოთ ვებ-საიტის ფუნქციონირება და გავამარტივოთ მისი გამოყენება, ვებ-საიტზე გამოიყენება შემდეგი ტიპის Cookies ფაილები:

  • სესიის Cookies ფაილები – ეს დროებითი Cookies ფაილებია, რომლებიც ინახებიან მანამდე, სანამ საიტის სტუმარი გახსნის ბრაუზერს. სესიის Cookies ფაილები შეახსენებენ ვებ-საიტს , თუ რა აირჩია წინა გვერდზე დამთვალიერებელმა, რომ თავიდან აიცილოს ინფორმაციის გამეორება.
  • მუდმივი Cookies ფაილები – ამგვარი Cookies-ები ვებ-საიტ Romsat Georgia-ს სტუმრობის მერე ციფთა შემთხვევითი კომბინაციის სახით შეინახება დამთვალიერებლის მოწყობილობაზე. ისინი ვებ-საიტის დამთვალიერებლის იდენტიფიცირებას ახდენენ და მისი უკან, საიტზე დაბრუნებისას ეხმარებიან გამოითხოვონ ინფორმაცია დამთვალიერებლის და მის მიერ შესრულებული ოპერაციების შესახებ. დამთვალიერებლის მოწყობილობაზე Cookies -ს ფაილების შენახვის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია Cookies ფაილების ტიპზე.
  • დამატებითი Cookies ფაილები – Romsat Georgia იყენებს მესამე პირთა Cookies ფაილებს, მაგალითად Googlle-ისას რეკლამისთვის და მარკეტინგული კომუნიკაციების ოპტიმიზაციისთვის. რეკლამის გამშვებები იყენებენ Cookies ფაილებს იმისათვის, რომ შეაფასონ რეკლამის ეფექტურობა, ასევე სარეკლამო რგოლის შინაარსის ინდივიდუალიზაციისთვის, რომლებიც მიეწოდება დამთვალიერებელს ვებ-საიტზე. ინფორმაცია , რომელსაც აგროვებს რეკლამის გამშვები შეიძლება შეიცავდეს მონაცემებს გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით (რომელსაც იღებს IP მისამართის მეშვეობით).

როგორ შევამციროთ Cookies ფაილების შენახვა ან როგორ ამოვშალთ Cookies ფაილები მოწყობილობიდან?

არცერთი Cookies ფაილი, რომელსაც Romsat Georgia იყენებს არ შეიცავს ვებ-საიტის დამთვალიერებლის პირად მონაცემებს და არ შეიძლება იყოს გამოყენებული დამთვალიერებლის იდენტიფიცირებისთვის. თუმცა, თუკი დამთვალიერებელს უნდა შეზღუდოს(აკრძალოს) Cookies ფაილების შენახვა თავის მოწყობილობაზე ან წაშალოს შენახული Cookies, შეუძლია ეს ვებ-ბრაუზერის პარამეტრებიდან გააკეთოს.

ცვლილებები ინფორაციაში

Romsat Georgia-ს აქვს უფლება ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილბები Cookies -ს ამ პოლიტიკაში. საიტის დამთვალიერებელი ვალდებულია რეგულარულად ამოწმებდეს ამ გვედის შინაარსს, რათა გაეცნოს Cookies-ს პოლიტიკის ნებისმიერ განახლებასა თუ ცვლილებას.