ძვირფასო კლიენტებო!

გვიხარია გაუწყოთ, რომ ჩვენი საწყობის მარაგი შეივსო ლეგენდარული მწარმოებელი – Telmor-Telkom – ის CATV FTTx -ს ქსელების მოწყობილობებით.

ოპტიკური მიმღებები


560823

ოპტიკური მიკრომიმღები MOB-100 – თანამედროვე მიმღებია,რომელიც განკუთვნილია FTTH (Fiber To The Home) -ს გამოყენებისთვის. მიმღები წარმოადგენს ერთიან ალუმინის კორპუსს და შეიძლება იყოს ჩაყენებული პლასტმასის „თაგვის“ ტიპის კორპუსში. შესვლისას მიმღები აღჭურვილია SC/APC ტიპის ღარით,გამოსვლისას კი – ერთი «F» – ტიპის RF გამოსასვლელით. ოპტიკური მიმღები აღჭურვილია შემავალი ოპტიკური სიმძლავრის სამი მდგომარეობის მჩვენებლით, დაფუძნებული LED შუქდიოდზე.

ოპტიკური მიმღების მარტივი კონსტრუქცია უზრუნველყოფს დაყენების ღირებულების საგრძნობ შემცირებას,ასევე თანამედროვე საკაბელო ტელევიზიის ქსელის უზრუნველყოფას.

560801

MOB-823A – ეს თანამედროვე ოპტიკური მიმღებია FTTx -ის ქსელში ,“ოპტიკა სახლშის“ გამოსაყენებლად. მიმღები აღჭურვილია გაძლიერების ავტომატური რეგულირების ფუნქციით. ეს სისტემა აკონტროლებს შემავალ ოპტიკურ დონეს და, შესაბამისად,კორექტირებას უკეთებს სიგნალის გაძლიერერბას იმდაგვარად, რომ კოაქსიალურ გამოსასვლელზე უზრუნვეყოფილი იყოს უწყვეტი,წინასწარ განსაზღვრული სიგნალის დონე.

560807

MOB-729 – ეს არის მოდულური ოპტიკური მიმღები, რომლის დანიშნულება არის FTTH არქიტექტურის მქონე ქსელებში მუშაობა. გააჩნია ოპტიკური შემავალის რეზერვირების ფუნქცია და აქვს პირდაპირი არხის ელექტრონული რეგულირების საშუალება, რაც გვაძლევს შემავალი სიგნალის რეზერვირების საშუალებას . ჩაშენებული АРУ სისტემა უზრუნველყოფს უწყვეტ მაღალ შემავალ RF სიგნალს.

MOB-729-ს , დაკომპლექტების და მიხედვით,შეუძლია როგორც მოდულის კლავიატურა «hot-swap»–ისგან, ასევე მონიტორინგის მოდულიდან მუშაობა. ეს მოდული იძლევა საშუალევბას ვმართოთ დისტანციურად SNMPv2c სტანდარტის RJ45 ინტერფეისის მეშვეობით და ასევე ჩაშენებული www მეშვეობით. გამოყენებული ჩაშენების და მიხედვით გამოსვლისას შეუძლია მოემსახუროს ერთ ან ორ „F” ტიპის RF გამოსასვლელს.

ონიტორინგის ჩაშენებული სისტემა იძლევა საშუალებას მოწყობილობიდან დაშორებით შევცვალოთ მისი გამომავალი დონეები,დავაყენოთ ავარიული ზღვრები და გადავრთოთ სათადარიგო გამოსასვლელებზე. გამომავალი დონის მონიტორინგი ხორციელდება სინტერირებული RF მაჩვენებლის მეშვეობით.

სახლის გამაძლიერებლები


WMX822

WMX-822M

WMX-x22 სერიის გამაძლიერებლები შემუშავებულია CТВ ოპერატორებისთვის, რომელთა მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს გადაცემული სიგნალის ხარისხი, სამუშაოს სიმარტივე და დანადგარის ღირებულება. ორი გამომავალი სხვადასხვა დონის არსებობა საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ სხვადასხვა ზომის სახლოის ქსელის გამაძლიერებელი.

გამაძლიერებლის კვების ადგილობრივი ან დისტანციური წყარო გვაძლევს საშუალებას შეუზღუდავად ავარჩიოთ და გამაძლიერებლის დამონტაჟების ადგილი.

WMX-x22 სერიის ფართოსიხშირიანი გამაძლიერებლები განკთვნილია შენობის შიგნით მუშაობისთის.

გამანაწილებელი გამაძლიერებლები


WHX923

WНX-923 MZ5

WHX-823 და WHX-923 – ეს არის კომპაქტური გამანაწილებელი გამაძლიერებლები, რომლებიც გამოიყენება თანამედროვე საკაბელო ტელევიზიების ქსელებში. გამაძლიერებლებში უახლესი GaAs ტექნოლოგიების გამოყენებით მიიღწევა განსხვავებული სიგნალის პარამეტრები — მაღალი გამომავალი დონე ინტერმოდულაციურ ხარვეზების დაბალი დონისას, ასევე შემცირებულია ენერგიის მოხმარებაც.

გამაძლიერებელი WHX იწარმოება ორ სახეობად : სიგნალის დონის მოქნილი რეგულირებით და АЧХ WHX-823 დახრით და (ჩაშენებული JXP) WHX-923 სიგნალის პარამეტრების დისკრეტული რეგულირებით.

გამოყენებული ჩამოსხმული კომპაქტური კორპუსი გაზომვითი და ძირითადი გამოსასვლელებით.