პროდუქციის კატალოგში, განახლებულია დაჰუას წარმოების აპარატურის ასორტიმეტი და ფასები.
დეტალურად – Video Surveillance