ტელევიზია

ბოლო ათწლეულში ინტერნეტის ქსელის სწრაფი განვითარების მიუხედავად, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის – ტელევიზია  კვლავ რჩება ინფორმაციის, გართობისა და დასვენების ერთ-ერთ ძირითად წყაროდ. გარდა ამისა, ტელევიზია წარმოადგენს შემოსავლის  და მომხმარებლების მოზიდვის საშუალებას საკაბელო ოპერატორებისთვის, ინტერნეტ პროვაიდერებისთვის (IPTV), სასტუმროებისთვის, სპორტული კლუბებისთვის, რესტორნებისთვის და რა თქმა უნდა ტელე-არხებისთვის.

„რომსატი“ ანხორციელებს პროექტიერებას, მიწოდებას და მონტაჟს, ასევე სერვის-მომსახურებას:

 • სახმელეთო სადგურების თანამგზავრული საანტენო კავშირი   ( ასნტენის სადგური, ანტენის პოსტი) აპლინკის (uplink) ჩათვლით, რომელიც განკუთვნილია ტელევიზიებისთვის, რადიოსადგურებისთვის, საკაბელო ოპერატორებისთვის და კავშირიგაბმულობის ოპერატორებისთბის.
 • სათაო სადგურები – IP ტელევიზისა და ციფრული ტელევზია- კავშირგაბმულობის ოპერატორებისთვის და საკაბელო ტელევიზიებისთვის, ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსებისთვის, სასტუმროებისთვის, კოტეჯებისთვის.
 • სატელევიზიო – გამანაწილებელი ქსელები საოფისე შენობებისთვის, სავაჭრო ცენტრებისთვის სასტუმროებისთვის და ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსებისთვის
 • თანამგზავრული და საეთერო სატელევიზიო სისტემები ოფისებისთვის, საცხოვრებელი ბინებისთვის და კოტეჯებისთვის.
 • მობილური თანამგზავრული სატელევიზიო სადგურები მანქანებისთვის, ავტობულებისთვის და იახეტბისთვის
 • OTT-პლატფორმა
 • კონტროლის სისტემები სატელევიზიო ქსელებისთვის
 • ვიდეო მაუწყებლობა ინტერნეტში
ანტენის სადგური, ანტენის პოსტი (ASC Signal(Andrew), Prodelin, Patriot, DH, MABO, Suplar, SMW, Norsat, California Amplifier) – ეს არის საეთერო და თანამგზავრული ანტენების კომპლექსი, რომლებიც უზრუნველყოფენ საეთერო და თანამგზავრული სიგნალის მიღებას.

სატელევიზიო სათაო სადგური (WISI, A2B, Harmonic, Tandberg, Cisco) უქრუნველყოფს საანტენო სადგურიდან მიღებული სიგნალის გადაქმნას, რომლებიც შემდეგ გადაიცემა გამანაწილებელ სატელევიზიო ქსელში. ( IPTV-ს შემთხვევაში დამატებით ხდება მედია-კონტენტის ფორმირება).

IPTV- ეს არის ციფრული ტექნოლოგია,რომელიც უზრუნველყობს  IP-ქსელის მეშვეობით მრავალპროგრამულ, ინტერაქტიულ სატელევიზიო მაუწყებლობას, HD-გარჩევადობის ვიდეო ნაკადით და მაღალი ხარისხის  ხმით.

ტელევიზიის გამანაწილებელი ქსელი – ეს არის ტელე-სისტემის უმნიშვნელოვანესი რგოლი, რომელზეც  არის დამოკიდებული ყველა ტელე-მიმღებზე გამოსახულების ხარისხი და ასევე ქსელის გაფართოების და არხების დამატების შესაძლებლობა სისტემაში ნაწილობრივი ან მთლიანი ცვლილებების გარეშე.

გამანაწილებელი ქსელის მთავარი დანიშნულებაა – განსაზღვრული ხარისხის, ჯგუფური სიგნალის მიტანა თითოეულ ტელე-მიმღების  აბონენტამდე, რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგებით და ხმაურით  და სიგნალის მაქსიმალურად მაღალი დონით ქსელის ნებისმიერ წერტილში.

თანამედროვე ციფრული თანამგზავრული ტელევიზიის  სისტემები ასრულებენ ძებნის ფუნქციას, ასევე  თანამგზავრებზე დამიზნების, მათი დაფიქსირების და  შენარჩუნების ოპერაციებს.  აღნიშნულ სისტემებს ასევე აქვთ ანტენების სწრაფი, ავტომატური პოზიციონირების შესაძლებლობა, რაც უზრუნველყობს სატელევიზიო სიგნალის  მიღების მაღალ ღარისხს, სწრაფი  მოძრაობის დროსაც კი ან ტრაექტორიის ცვლილებისას.

შეთავაზებული ტელეარხების მიღების პირობების მიხედვით, მობილური თანამგზავრული სატელევიზიო  სისტემები შეიძლება დაკომპლექტებულ იყოს  სტებური ძრავების განსხვავებული რაოდენობით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ანტენის დინამიურ პოზიციორირებას  ორ ან სამ განზომილებიან საკოორდინატო სისტემაში. სისტემა იძლევა საშუალებას ერთი და იგივე დროს უყუროთ სხვადასხვა ტელე-არხებს რომლებიც შეიძლება იყო განთავსებული  სხვადასხვა ტელე-მიმღებებზე.

OTT( ინგ. “Over The Top”) –  ეს არის ინტერნეტის მეშვეობით    მედია-კონტენტის (აუდიო/ვიდეო)  მიწოდების ტექნოლოგია-პირდაპირ აბონენტის ქსელში ჩართულ მოწყობილობამდე (სააბონენტო მიმღებიდან დაწყებული – მობილური ტელეფონით და до iPad-ით დამთავრებულ ი )  OTT გადაწყვეტილებას ოპერატორის მხრიდან არ ესაჭიროება ქსელური ინფრასტუქტურის გამოყოფა, მთავარი პირობა  არის ის რომ მომხმარებელს უნდა ქონდეს წვდომა ინტერნეტზე.

OTT-გადაწყვეტილების კომპლექსი მოიცავს :

 • ტრანსკოდირბის სისტემა
 • კონტენტის განაწილების და გადაცემის სისტემა
 • კონტენტის ჩაწერის და შენახვის სისტემა
 • დაშვების და ავტორიზაციის კონტროლის სისტემა
 • კავშირის გაწყვეტის გარეშე მედია-კონტენტის ავტომატური ადაპტაციის სისტემა ნებისმიერი გამტარობისუნარიანი ქსელისთვის
 • სტატისტიკის და ანგარიშგების სისტემა
 • მომხმარბელთა აპლიკაციები და სააბონენტო ინტერფეისი

კომპანია „რომსატი“ სთავაზობს OTT-გადაწყვეტილების მზა კომლექსს  პროვაიდერებისთვის, მედია-კომპანიებისთვის და კონტენტის მფლობელებისთვის რაც თავის თავში მოიცავს :

 • OTT პლატფორმა – პროგრამული და აპარატურული კომპლექსი, რომელიც უზრუნველყობს მედია-კონტენტის მიღებას და ნებისმიერი თანამედროვე სააბონენტო მოწყობილობაზე მიწოდებას.
 • კომპონენტების 100%-ით დარეზერვება
 • აბნონტებისათვის ერთი სახის ინტერფეისი მოწყობილობის მიუხედავად.
 • დაშვების სისტემის და ბილინგის სტული ინსტალაცია
nPVR

 • ოპერტორის მხარეს ჩანაწერის გაკეთებე და გადაცემების ჩვენების დროის გადაწევა
 • გადაცემების ანონსზე ვიდეონაკადის მიბმა და გადაცემების ჩანაწერების მიხედვით ორიენტირება
 • ტექსტური ატრიბუთების სწრაფი ძებნა
 • კატალოგიზაცია
Catch Up
 • გადაცემის პაუზაზე დაყენების და სასურველ დროს გაგრძელების შესაძლებლობა

TimeShift

 • საეთერო დროის წამიერად გადახვევის შესაძლებლობა

VoD

 • აბონენტის მოთხოვნის შესაბამისად ვიდეო-კონტენტის მიწოდება

Live TV

 • ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ტრანსლაცია ინტერნეტის მეშვეობით

Hotel TV – ყველაფერი სასტუმროს ტელევიზიის შესახებ


 • სასტუმროს ტელევიზიის სისტემა კომპეტენტურად შერჩეული არხებით და ტრანლაციის კარგი ხარისხით ქმნის დადებით შთაბეჭდილებას სასტუმროზე და ასევე, იძლევა შესაძლებლობას… შემდეგ

 • სასტუმროს ინტერაქტიული ტელევიზია იძლევა საშუალებას, სწრაფად და დაწვრილებით გაეცნოს სტუმარმი სასტუმროს მომსახურებებს (რესტორნები, სპა-სალონები და ა.შ.) ასევე განახორციელოს შეკვეთა ნომრიდან გაუსვლელად და მიიღოს წვდომა…. შემდეგ