Romsat Georgia-მ მიიღო კომპანია 4ipnet (ტაივანი) -ის მოწყობილობების ოფიციალური დისტრიბუტორის სტატუსი საქართველოს ტერიტორიაზე.

2002 წელს ტაივანში დაარსებული, კომპანია 4ipnet არის ერთ-ერთი წამყვანი მსოფლიო დონის იმ უსადენო ქსელური ინფრასტრუქტურის მიმწოდებელი ,რაც საჭიროა მართვადი,საიმედო და უსაფრთხო Wi-Fi ქსელების აგებისთვის. კომპანიის პროდუქციის პორტფელი მოიცავს WLAN (WHG)- ის მართვის ფუნქციონალურ კონტროლერებს, წვდომის წერტილების (EAP/OWL), უსადენო ქსელური შლუზებს (HSG), სალარო ტერმინალებს და ბილეთის საბეჭდ პრინტერებს.

4ipnet -ის პროდუქტების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უპირატესობა — მოწყობილობის ღია ფუნქციონალი საწყის პარამეტრებში დაბრუნებისას , რაც არ საჭიროებს რაიმე დამატებით ლიცენზიას.
ერთ კონკრეტული ბიზნესისთვის განკუთვნილ უსადენო ქსელის აგების მაგალითზე, ჩვენ გვინდა გაჩვენოთ კომპანია 4ipnet-ის პროდუქციის ფართო შესაძლებლობები.

 

უსადენო ლოკალური ქსელი სასტუმროსთვის


4ipnet-ის გადაწყეტილება სასტუმრო ბიზნესისთვის უსადენო ქსელის განთავსებასთან დაკავშირებით აძლევს საშუალებას სასტუმროებს გასცენ უსადენო ქსელების უსაფრთხოების გარანტია მომხმარებელთა მიერ და წვდომის წერტილებიდან ცენტრალიზებულ მართვის მეშვეობით.
გარდა ამისა, WHG სერიის 4ipnet-ის უსადენო კონტროლერები სრულად არიან ინტეგრირებულნი Oracle Opera PMS -ის სასტუმროს მართვის სისტემებში, რითიც მარტივდება აღრიცხვის ჩანაწერების შექმნა სარეგისტრაციო მაგიდასთან და IT პერსონალსაც აღარ უწევს მუშაობა ორ სხვადასხვა სისტემაში.
და ბოლოს, ადმინისტრატორს, რომელიც აღჭურვილია წვდომის და მონიტორინგის ინსტრუმენტთა სრული კრებულით, მარტივად შეუძლია თვალი ადევნოს და აღმოფრქვას ქსელთან დაკავშირებული პრობლემები.
ყველა ეს შესაძლებლობა შექმნილია ერთადერთი მიზნით — საიმედო და შემოსავლიანი Wi-Fi-ს მეშვეობით გაეწიოს დახმარება სასტუმროებს, რომ მათი სტუმრები იყვნენ ბედნიერნი და კვლავ დაბრუნდნენ.

მომხმარებელთა აქტივობის კონტროლი რეალურ დროში

იმის გათვალისწინებით, რომ ინტერნეტის ქსელთან წვდომის შესაძლებლობა მეტად ვრცელდება და ხდება უფრო და უფრო მოსახერხებელი, სასტუმროებს სჭირდებათსაკმარისი ინსტრუმენტები მომხმარებლის ქსელში აქტივობის გამოსავლენად იმ შემთხვევისთვის, თუ მას არამიზნობრივად იყენებენ.
WHG სერიის 4ipnet-ის კონტროლერი გვაწვდის მომხმარებელთა დეტალურ სტატისტიკას, ინტერნეტ-რესურსთა წვევის, გახსნილი ვებგვერდის ისტორიის, აქტიურობის ჟურნალის შესახებ, რაც პასუხობს ამ მოთხოვნებს და ამავდროულად აძლევს IT პერსონალს მეტ შესაძლებლობას, რომ შეინარჩუნონ ქსელის ქმედუნარიანობა და აღმოფხვრან გაუმართაობები.
ამის გარდა, ქსელის მომხმარებელთა ქცევის ანალიზის მეშვეობით, მაგალითად, ერთ სტუმარზე მოწყობილობათა რაოდენობა და მოხმარებული ტრეფიკის საშუალო მაჩვენებელი, სასტუმროებს აქვთ შესაძლებლობა უკეთ გაიგონ რა საჭიროებები აქვთ კლიენტებს და რას ანიჭებენ უპირატესობას, შესაბამისად გააუმჯობესონ სტუმრების სასტუმროში გაჩერებიდან მიღებული შთაბეჭდილებები.

Real-time user activity monitoring and reporting

უსადენო ლოკალური ქსელის მარტივი მართვა ოპტიმალური შედეგიანობით

Simple WLAN management with optimal performance

სიჩქარე, უსაფრთხოება და საიმედოობა Wi-Fi ქსელში მუშაობისას სასტუმროში – ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, რაც მოქმედებს იმაზე, იქნება სტუმრის სასტუმროში გაჩერების შთაბეჭდილება დადები თუ თუ უარყოფითი. სასტუმრე ბიზნესისთვის 4ipnet -ის უსადენო ქსელების განთავსების ამოცანის გადაწყვეტა ხორციელდება წვდომის წერტილთა ისეთ მოწინავე ფუნქციების მეშვეობით, როგორიცაა კლიენტთა ოპტიმალური ფილტრი (Optimal Client Filtering), ტრეფიკის სამართლიანი განაწილება (Airtime Fairness) და სადგურის იზოლირება (Station Isolation) მაშინ, როდესაც კონტროლერი უზრუნველჰყოფს წვდომის წერტილების ცენტრალიზებულ მართვას, მათ ავტომატურ გამოყოფას და მდგომარეობის დეტალურ მონიტორინგს.
ეს ფუნქციები გვეხმარება მინიმალურამდე დავიყვანოთ სუსტი სიგნალის მიმღები მომხმარებელთა წილი და აღმოვფრქვათ უამრავი განმეორებადი და დიდი მოცულობის ამოცანა, რასთანაც შეხება აქვს სასტუმროს IT პერსონალს.

Wi-Fi -ს მოქნილი სააღრიცხვო ჩანაწერები წვდომის პოლიტიკებით

Wi-Fi -სტან წვდომის კონტროლი სჭირდებათ სასტუმროებს, რომლებსაც უნდათ გაუვნებელყონ არასასურველი მომხმარებლების წვდომა ქსელთან და უზრუნველყონ მისი სათანადო ქმედითუნარიანობა.
WHG სერიის 4ipnet-ის კონტროლერი მხარს უჭერს როგორც 802.1X აუტენტიფიკაციას, ასევე აუტენტიფიკაციას ბრაუზერის ბაზაზე და –საგანგებოდ სასტუმროებისთვის– შეუძლია აუტენტიფიცირება სტუმართა მონაცემთა ბაზით სასტუმროს მართვის სისტემის, Micros Opera PMS -ის მეშვეობით. გარდა ამისა, სააღრიცხვო ჩანაწერების პარამეტრები სტუმრებისთვის შეიძლება მიწოდებულ იქნას SMS შეტყობინების სახით ან QR კოდიან ამობეჭდილ ბილეთის მეშვეობით.

Flexible Wi-Fi accounts with access policies

სასტუმროს მართვის სისტემა Oracle Opera PMS-სთან ინტეგრირება

Seamless Integration with Micros Opera PMS

WHG სერიის 4ipnet-ის კონტროლერებს შეუძლიათ სრულად ინტეგრირება სასტუმროს მართვის სისტემა Oracle Opera PMS-სთან, რითიც ეხმარებიან სასტუმროებს ქსელის მომსახურების სამუშაოთა მოცულობის შემცირებაში.

  • აპლიკაციის პროგრამირებისთვის დაჭირო ინტერფეისი მოთხოვნისამებრ – სასტუმროს მართვის სისტემათა სხვადასხვა მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ეს ინტერფეისი Wi-Fi-ს სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზების შესაქმნელად,
  • პერსონალიზებული სააღრიცხვო ჩანაწერები და ანგარიშები სტუმრებისთვის – სასტუმროს ერთ ნომერში,
  • სასტუმროს ნომრის შეცვლისას სააღრიცხვო ჩანაწერების მონაცემთა ავტომატური კორექტირება,
  • სასტუმროებს მარტივად შეუძლიათ შექმნან Wi-Fi სააღრიცხვო ჩანაწერები სტუმრებისთვის მათი ჩამოსვლის დროს რეგისტრირებისას – აღარ არის საჭიროება იმისა, რომ იმუშაო ორ სხვადასხვა სისტემასთან,
  • სტუმრებს აქვთ წვდომა Wi-Fi-სთან მთელი სასტუმროს ტერიტორიაზე, ერთი და იგივე სააღრიცხვო ჩანაწერის გამოყენებით,
  • სასტუმროში ცხოვრების კონსოლიდირებული ანგარიში, მასში შესული Wi-Fi -ის გამოყენების გადასახადით ამარტივებს მუშაობას სარეგისტრაციო მაგიდასთან,როდესაც სტუმარი გაეწერება.

4ipnet-ის გადაწყეტილება სასტუმრო ბიზნესისთვის უსადენო ქსელის განთავსებასთან დაკავშირებით ეხმარება სასტუმროებს გაამარტივოს უსადენო ქსელის მართვის პროცესი, მინიმუმამდე დაიყვანოს სტუმრების ჩივილი Wi-Fi-სთან დაკავშირებით, სტუმრებს დაუტოვოს საუკეთესო შთაბეჭდილებები მათი სასტუმროში ცხოვრების დროზე.

∙ სასტუმროს მართვის სისტემაში ინტეგრირება

∙ სტუმართა დამოუკიდებელი რეგისტრაციის მეთოდები
∙ მომხმარებელთა მოქნილი აუტენტიფიკაცია
∙ Captive Portal-ის მრავალენოვანი სერვისები
∙ ცენტრალიზებული მართვა
Hospitality Solution

მომდევნო სტატიებში ჩვენ დაწვრილებით განვიხილავთ კომპანია 4ipnet -ის უსადენო დანადგარების ფუნქციონირებასა და შესაძლებლობებს. თვალი ადევნეთ სიახლეებს – საინტერესო იქნება.

Доступная продукция на складе – перейти в КАТАЛОГ.