ვაცხადებთ ფასდაკლებას სამეთვალყურეო სისტემების აღჭურვილობისტის.

მითითებული ფასები მოწმედებს მხოლოდ ნაკრების (კონკრეტული მოდელის სრულ მითითებული რაოდენობით) შეძენისას.