საუკეთესო რეკლამა– რეალური მაჩვენებლები მოქმედ ობიექტზე!

საუბარია კომპანია UNV – ს ტექნოლოგია U-code-ის შესახებ. ეს კოდირების გაუმჯობესებული ტექნოლოგიაა H.264/H.265 კოდეკის საფუძველზე, რაც გვაძლევს HDD დისკის სივრცის 80-90%-ის ეკონომიის საშუალებას. ფოტოზე მოცემულია UNV-ს დანადგარების ბაზაზე აწყობილი საქართველოს ერთ-ერთი სასტუმროს ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის რეალური ციფრები.

78 დღის განმავლობაში, უწყვეტი ჩაწერის პირობებში, 81 IP ( 11 კამერა 4Мр, 70 კამერა 2Мр ) კამერამ გამოიყენა 27.54 TB -იანი დისკის მ ხ ო ლ ო დ 73.9% !

პროტოკოლ H.264-თი მომუშავე იგივე კამერებს 78 დღეში, მუდმივი ჩაწერის პირობებში გამოყენებისას დასჭირდებოდა 309 TB .

ამგვარად ჩვენ ვიღებთ დაახლოებით 90% ეკონომიას – რაც გაცხადებული იყო მწარმოებლის მიერ.