კომპანია „რომსატი საქართველო“ გახდა NumberOK პროგრამული უზრუნველყოფის ოფიციალური დისტრიბუტორი.

NumberOK – არის ფუნქციონალური პროგრამული უზრუნვეკყოფა, ავტომობილების ნომრევის ამოსაცნობად. NumberOK ტერიტორიაზე აკონტროლებს ავტომობილების ნაკადს, ითვლის ავტომობილების რაოდენობას და ტერიტორიაზე მათი ყოფნის დროს, სხვადასხვა ფილტრების მეშვეობით აყალიბებს ანგარიშებს და ასევე ავტომატურად მართავს შემსრულებელ მოწყობილობებს(მოდულებს).

NomerOk-PSNumberOK-ს შეუძლია ამოიცნოს დ.ს.თ-ს ქვეყნების და ევროკავშირის ყველა ტიპის სანომრე ნიშნები.

შესაძლებელია 1, 2, და 4 არხიანი პროგრამული უზრუნველყოფი ლიცენზიების შეძენა. ამოცნობის მაღალი პროცენტულობისა (95%-ზე მეტი) და ფართო ფუნქციონალის ფონზე NumberOK-ის ფასი სასიამოვნოდ გაგაკვირვებთ.

ნომრების ამოცნობის ერთი არხის ფასი შეადგენს 300 დოლარს (ექვივალენტი ლარებში).

NumberOK – ეს არის მოსახერხებელი, მარტივი და ხელმისაწვდომი პროგრამული პროდუქტი, რომელიც შესაძლებელია ინტეგრირებულ იქნას ნებისმიერ ძველ სისტემასთან API NumberOk-ის მეშვეობით.

NumberOk – ეს არის, ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც იყენებს სანომრე ნიშნების ამოცნობის თანამედროვე ტექნოლოგიებს. სისტემის კარგი ფუნქციონალი აძლევს მომხმარებელს საშუალებას მიიღოს მხოლოდ აუცლებელი ინფორმაცია, მოირგოს პროგრამის მუშაობა თავისი სურვილით და შეასრულოს მასზე დაკისრებული დავალებები.

ვიდეო სიგნალის წყარო


  • ნებისმიერი IP – კამერები, რომლებიც იძლებიან RTSP ნაკადს
  • ნებისმიერი ანალოგური რეგისტრატორები, რომლებიც იძლევიან RTSP ნაკადს.

ავტომობილების ნომრების ამოცნობის სისტემა შესაძლებელია წარმატებით იქნას გამოყენებული როგორც ავტომობილების ტექ. მომსახურეობის სადგურზე, ასევე ავტოსამრეცხაოებში, გარაჟების კომპლექსებსა და ავტოპარკირების ზონებში, სადაც დაშვება შეზღუდულია და სადაც აუცილებელია „უცხო“ ავტომობილების შესვლის დაფიქსირება.

პროგრამულ უზრუნველყოფასთან გაცნობა და მისი გამოცდა შესაძლებელია ჩვენი კომპანიის ოფისში.