სიახლეები

РОМСАТ აცხადებს დაკიდული ოპტიკური ხაზების საკიდრების ”კსუ” და ”კბო” გაყიდვის დაწყების შესახებ.

აღნიშნული საკიდრები, კლასიფიცირდება როგორც ”მაგისტრალური”. შექმნილია გამძლე შენადნობებისაგან და მექანიკურ ზემოქმედებას კარგად იტანს.

რეკომენდირებულია კომპანია ”რომსატის” სპეციალისტების მიერ როგორც ოპტიმალური გადაწყვეტილება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელების აგებისთვის.

კითხვის გაგრძელება

კომპანია Rohde & Schwarz აფართოებს საკუთარი R & S RTE ოსცილოგრაფების სერიას.

R & S RTE მოდელები ავსებს ნიშას საშუალო კლასის უნივერსალურ RTM ოსცილოგრაფებსა და მახალსიჩქარიან RTO მოდელებს შორის. RTE მოდელები 8 მოდელს მოიცავს გამტარობით 200,350, 500 Mghz и 1 Ghz.

კითხვის გაგრძელება