რომსატი საბოლოო იყიდება მონიშნული პროდუქტები და მოწყობილობები.
შემოთავაზება ჩანს მიმაგრებული ფაილი – catalog.