უკრაინის უმაღლესი სამეურნეო სასამართლო

  • 2013

  • უკრაინა, კიევუ

  • კონფერენც-სისტემა

პროექტის აღწერა


უკრაინის უმაღლეს სამეურნეო სასამართლოს სხდომათა დარბაზში ТОА კონფერენც-სისტემის დანადგარების ინსტალაციისა და დანადგარების მიწოდების პროექტი. კონფერენც-დარბაზის TOA ინსტალირებული სისტემა – ეს სადისკუსიო სისტემაა, სამაგიდო პულტებითა და დაგრძელებული მიკროფონებით, აქტიური მიკროფონის დაგრძელებული ინდიკაციით.

TOA კონფერენც სისტემა ასევე აღჭურვილია დაამტებითი გახმოვანების ფუნქციით. ხმის პროცესორი სისტემის შემადგენლობაში უზრუნველყოფს საპირისპირო აკუსტიკური კავშირის შრომამიგებას. ასეთი გადაწყვეტილება ურუნველყოფს სხდომის მონაწილეთა კომფორტულ მუშაობას, ნებიემიერ პირობებში.