სუპერმარკეტები 2 ნაბიჯი

  • 2012

  • საქართველო, თბილისი

  • ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა

პროექტის აღწერა


სუპერმარკეტების ქსელების შიდა და პერიმეტრალური ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის ინსტალაცია.