სავაჭრო-გასართობი ცენტრი უკრაინა

  • 2013

  • უკრაინა, კიევი

  • ანტენის პორტი

პროექტის აღწერა


2010

დსს „სგც უკრაინასთვის“ ანტენის პორტის მშენებლობა. პროექტით შესრულებული იყო პროექტირება, მიწოდება და ანტენის პორტის პორტის მონტაჟი, რომელიც შედგება 2 სატელიტური პოლარული
Prodelin ანტენისაგან 3,7 მ და 5 მ სატელიტური აზიმუტისებური ანტენისაგან ASC Signal(Andrew) 2,4 მ.

2012

მიმღები სატელიტური ანტენის 3.7 მ სამკოორდინატიანისისტემის პოზიცირების, კომპანია APEXSAT (გერმანია) მიერ გსც „უკრაინასთვის“ ინსტალაციის პროექტი.
მოცემულმა ანტენამ საშუალება მისცა კომპანიას, ოპერატიულად გადაეწყვიტა უკრაინის ტერიტორიაზე ხილვადი, ნებისმიერი სატელევიზიო ტრანსლაციის მიღების საკითხები.

2013

სგც უკრაინასთვის ანტენის პორტის აგების პროექტი. კომპანია RCI Consulting შეასრულა ყველა სამუშაო პროექტის შემუშავების, დანადგარების მიწოდების, მისი მონტაჟისა და სისტემის ინსტალაციისათვის. პროექტის რეალიზაციის მსვლელობისას დამონტაჟებული იყო 8 ანტენა 1,8 მ დიამეტრით (6 ანტენა Skyware Global (აშშ) და 1 ბრუნვადი ანტენა პოლარული საკიდით). ანტენის პორტი მონტაჟდებოდა საოფისე შენობის სახურავზე, სპეციალურად შემუშავებულ საყრდენ კონსტრუქციაზე, ასევე დამატებით აღჭურვილია მეხამრიდის სისტემით და ანტენების მდგომარეობის მონიტორინგის სისტემით (სიგნალის მიმართებაში).
ახალი ანტენის პორტში საჭიროება წარმოიქმნა სატელევიზიო სიგნალების ფორმირებასთან დაკავშირებით IPTV პროვაიდერებისათვის.