პური ინვესტბუდი

  • 2013

  • უკრაინა, კიევი

  • ტელევიზია, IT სისტემა, სტრუქტუირებული საკაბელო სისტემა, ტელეფონია, წვდომის სისტემის კონტროლი

პროექტის აღწერა


Systimax დანადაგრების ბაზაზე 500 პორტიანი სტრუქტუირებული საკაბელო სისტემის შექმნის პროექტი, ასევე IP ტელეფონიის, Alcatel-ის სატელეფონო სადგურის ბაზაზე მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება. ვიდეომეთვალყურეობის და წვდომის კონტროლის კომპლექსური სისტემის შექმნა.