მისკჟიტლობუდ

  • 2013

  • უკრაინა, კიევი

  • წვდომის სისტემის კონტროლი

პროექტის აღწერა


ქ. კიევში (უკრაინა) საცხოვრებელი კომპლექსის „გოლოსეევოს“ მრავალსართულიანი პარკინგის წვდომის სისტემის კონტროლის ინსტალაციის პროექტი.

წვდომის სისტემის კონტროლი შედგება შესასვლელი და გამოსასვლელი შლაგბაუმებისგან, პარკინგის ადგილებთან, პარკინგზე კარის გასასვლელის წვდომის შეზღუდვისა და მონაცემთა ქსელური სერვერისაგან.

FAAC (იტალია) შლაგბაუმების გამოყენებამ სახსარი ისრებით გახადა შესაძლებელი 6 მეტრუ სიგანისა და 2 მეტრი პარკინგის სიმაღლის კონტროლი, წამკითხველის წყალობით, დიდი მანძილის მძღოლებს შეუძლიათ გახსნან შლაგბაუმი, მანქანიდან გადმოუსვლელად.

პარკინგის მმართველს, ინსტალირებული სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით შეუძლია დაათვალიეროს თითოეული გასული კლიენტის ისტორია და შეუზღუდოს მევალეებს პარკინგით სარგებლობა.