ლანეტი

  • 2012

  • უკრაინა, კიევი

  • პროექტირება

პროექტის აღწერა


ქ. სევეროდონეცკში, ქ. კალუშში, ქ. კიევში , ქ. ივანო-ფრანკოვსკში ციფრული ტელევიზიისა და ანალოგური ქსელის გადაცემის და ფართეხაზიანი ქსელის შემუშავების დოკუმეტაციის პროექტი. ასევე შესრულებული იყო ტელევიზიის სისტემების აგების პროექტი.

კომპანია LANET – ინტერნეტისა და საკაბელო ტელევიზიის პროვაიდერი.