კარაბახ სპა & რიზორთ

  • 2014

  • აზერბაიჯანი, ნაფტალანი

  • სუსტი ძაბვის სისტემების პროექტირება

პროექტის აღწერა


სუსტი ძაბვის სისტემების საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება ახალი ხუთვარსკვლავიანი SPA-სასტუმროსათვის «Karabakh Resort & Spa», რომელიც მდებარეობს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნაფტალანის საკურორტო ზონაში.

დაპროექტებულ იქნა შემდეგი ტექნოლოგიები:

  • ქსელური ინფრასტრუქქტურა,
  • WI-FI,
  • ტელეფონია,
  • ვიდეომეთვალყურეობა,
  • წვდომის მართვისა და კონტროლის სისტემა,
  • ინტერაქტიული ტელევიზიის სისტემა,
  • კონფერენც-სისტემა.