იზმაილის საზღვაო სავაჭრო პორტი

  • 2013

  • უკრაინა, იზმაილი

  • ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა

პროექტის აღწერა


ვიდეომეთვალყურეობის ციფრული სისტემის დანერგვა პპკ-1 სახელმწიფო დაწესებულების „იზმაილის საზღვაო სავაჭრო ცენტრისათვის“ სტაციონალური IP-ვიდეოკამერების და ანალოგური ბრუნვადი IP-კოდერების ვიდეოკამერების ბაზაზე.

ვიდეოსიგნალის გაგზავნისათვის, ვიდეოკამერიდან სერვერამდე, ობიექტზე გამოიყენება ერთრეჟიმიანი ოპტიკური კავშირის არხები. ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის სერვერი მყარი დისკების დიდი მოცულობით, საშუალებას იძლევა მოვლენების არქივის შენახვისა დიდი ხნის განმავლობაში და მაღალი ხარისხით. ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფა საშუალებას იძლევა 100-ზე მეტი ვიდეოარხის და 4 სამუშაო ადგილის ერთად მიერთებისა. ვიდეოკამერების გამოსახულება რეალურ დროში, არქივის ნახვის საშუალებით გამოისახება მონიტორინგის პოსტებზე.