ბავშვთა კარდიოლოგიისა და კარდიოქირურგიის სამეცნიერო-საწარმო მეთოდიკური ცენტრი

  • 2013

  • უკრინა, კიევი

  • ტელევიზია, სტრუქტუირებული საკაბელო სისტემა, ვიდეოპრეზენტაცია, კონფერენც-სისტემა, ვიდეომეთვალყურეობა

პროექტის აღწერა


სისტემების პროექტირება და ინსტალაცია:

• ოპერაციებზე ვიდეომეთვალყურეობა;
• სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემა;
• ლოკალური გამომთვლელი ქსელი,
• კონფერენც-კავშირის სისტემა,
• ვიდეოპრეზენტაცების სისტემა

ანტენის პორტი, სათავო სადგური და ტელევიზიის გამანაწილებელი ქსელი.