აკ-ინჟინირინგი

  • 2010

  • უკრაინა, კიევი

  • საეთერო და თანამგზავრული ტელევიზიისადმი კოლექტიული წვდომის სისტემა

პროექტის აღწერა


პროექტი კოლექტიური წვდომის სისტემისა საეთერო და თანამგზავრული ტელევიზიისა, ორ მაღალსართულიან სახლში და მათთან ახლომდებარე სავაჭრო-ოფის კომლეპქსთან პარკ ავენიუ (Park Avenue), სევენ ჰილზი (Seven Hills) მისამართზე ოქტომბრის 40 წლის ქ. 60

სისტემა შედგება:

• თანამგზავრული ტელევიზიის ორ ანტენიანი პორტისაგან;
• საეთერო ანტენის პორტისაგან;
• გერმანული ფირმის WISI საეთერო ტელევიზიის კონვერტაციის სათავო სადგურისაგან;
• ორი დამოუკიდებელი გამანაწილებელი ქსელისაგან (საეთერო და თანამგზავრული ტელევიზიისა)
• გამანაწილებელი ქსელი აგებულია საკაბელო პროდუქციის CommScope (USA) ფირმაზე და WISI (გამაძლიერებლები) და ANKARO (კომუტატორები) ფირმის აქტიური მოწყობილობებისაგან.