აი ფი-ნეტ

  • 2009

  • უკრაინა, კიევი

  • ანტენის პორტი, IPTV სათავო სადგური

პროექტის აღწერა


დსს ინდასტრიალ ედია ნეთვორკ. ТМ IP Net.

მიწისზედა ანტენის სისტემის (ASCSignal-Andrew), ასევე სათავო სადგურის IPTV (Harmonic) პროექტირება, მიწოდება, მონტაჟი და გაშვება-გამართვა.

მოცემული პროექტის რეალიზაციამ შესაძლებლობა მისცა ოპერატორს, განეხორციელებინა ქსელში 150 მაღალი და სტანდარტული ხარისხის სატელევიზიო არხის ტრანსლირება, რაც წარმატებით დადასტურდა IPTV კომერციული მაუწყებლობის მსვლელობისას.