შენობის დისპეჩერიზაცია

უკანასკნელი წლების განმავლობაში აქტიურად განიხილება  შენობის დისპეჩერიზაციის და ინჟენრული ობიექტების მეშვეობით მისი მართვის სხვადასხვა კონცეფციები. სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ისეთი ტერმინები, როგორებიცაა „ ინტელექტუალური შენობა“, „ჭკვიანი სახლი“, „ინტეგრირებული გადაწყვეტილება“, „ენერგოდამზოგი სისტემები“. არ აქვს მნიშვნელობა არის ეს კერძო სახლი, თუ მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, მიწისქვეშა მანქანების სადგომი თუ სავაჭრო ცენტრი, სკოლა თუ საბავშო ბაღი – ყველა მსგავსი ობიექტისთვის საჭიროა უსაფრთხოება და ენერგიის დაზოგვა, ხარჯების მინიმიზია, მართვის სიმარტივე და გადაწყვეტილების მიღების მაღალი სიჩქარე.

შენობის დისპეჩერიზაციის  და ინჟინრული ობიექტების მართვის მიმართ თქვენი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად,  ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მსგავსი პროექტების ჩამოყალიბებისა და რეალიზაციის მომსახურებებს. თითოეული ობიექტი ფლობს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ, განსაკუთრებულ თვისებებს, რაც ხშირად ითხოვს არასტანდარტულ მიდგომას.

დავალებების რეალიზავიისთვის ჩვენ ვეყრდნობით Schneider Electric-ის თანამედროვე გადაწყვეტილებებზე, რომელი კომპანიაც არის ჩვენი პარტნიორი მსგავს პროექტებში.  მსგავსი მიზნებისთვის ასევე გამოიყენება TAC Xenta -ს თავისუფლად პროგრამირებადი კონტროლერები.

თავისუფლად პროგრამირებადი კონტროლერების კამოყენების უპირატესობებია:

  • თვითნებურად მოქმედი ალგორითმების შექმნის შესაძლებლობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია დამკვეთის ნებისმიერი მოთხოვნის შესრულება და სისტემა არის მოქნილი
  • სისტემის გაშვების პროცესში პროგრამის ადაპტაციის შესაძლებლობა
  • მომხმარებლის ინტერფეისის კონფიგურაციის შესაძლებლობა
  • მომსახურე პერსონალისთვის გასაგები მენიუ, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს სხვადასხვა დაშვების უფლების მქონე მომხმარებლებისთვის.
  • მოწყობილობებზე სწრაფი წვდომი და ოპერატიული მართვის  შესაძლებლობა, ტექნოლოგიური დაწესებულებებიდან.
  • მომსახურეობისთბის არ საჭიროებს კვალიფიციურ კადრებს.
  • კონტროლერის ყველა რესურსის ოპტიმალური გამოყენების შესაძლებლობა.
  • სისტემაში კონტროლერების საერთო რაოდენობის შემცირება.

კონტოლერებს, შენობის ინჟინერული სისტემების მართის ნებისმიერი დავალების შესრულება შეუძლიათ. TAC XENTA -ს ოჯახის კონტროლერები თქვენს პროექტებში გამოყენებით, მიიღებთ ყველაზე თანამედროვე გადაწყევტილებებს, ისეთებს როგორებიცაა :  ინტერნეტ და ვებ ტექნოლოგიები, ოპტიკური კაბელის მეშვეობით განხორციელებული კავშირი, მრავალი ტიპისი მოწყობილობების მართვა და ა.შ. ყველა კონტროლერს გააჩნია LonMark-ის სერთიფიკატი. ჩვენს სპეციალისტებს, ასევე გააჩნით შესაბამისი სერთიფიკატები, მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებების რეალიზაციისთვის.