კომპლექსური უსაფრთხოება

ობიექტის კომპლექსური უსაფრთხოების საკითხის გადასაწყვეტად გთავაზობთ უსაფრთხოების ყველა არსებული სისტემა გაერთიანდეს ერთიანი ინტეგრირებული სისტემის ჩარჩოებში. მსგავსი მიდგომა იძლევა საშუალებას გადაწყდეს დიდი ობიექტების მთავარი პრობლემა – ოსაფრთხოების სისტემების მართვის ცენტრალიზაცია, რაც ოპერატორს აძლევს საშუალებას შეადგინოს მაქსიმალურად ზუსტი სურათი, ობიექტის ფუნქციონირების შესახებ და ყველა ქვე-სისტემის მდგომარების შესახებ.  მიღებული მონაცემების საფუძველზე ეს იძლევა სწორი გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას.

უსაფრთხოების სისტემების ინტეგრაციის ფარგლებში, შეთავაზებაში შედის შემდეგი სისტემების გაერთიანება:

  • დაცვის სიგნალიზაციის სისტემა
  • დაშვების კონტროლის სისტემა
  • ვიდეო მეთვალყურეობის შენობისშიგნითა სისტემა
  • ვიდეო მეთვალყურეობის შენობისგარეთა სისტემა
  • ავტომატიზირებული პარკირების სისტემა
  • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა

დაშვების კონტროლისა და დაცვის სიგნალიზაციის სისტემების შესაქმნელად გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდის APOLLO(აშშ)  აპარატურას. კომპანია იკავებს მოწინავე პოზიციებს დაშვების სისტემებისა და დაცვის სიგნალიზაციის მსოფლიო ბაზარზე.

APOLLO-ოს აპარატურის მიმზიდვველობის ფაქტორია ის რომ მათში ერთიანდება მაღალტექნოლოგიური მაჩვენებლები, მოქნილობა, საიმედოობა, კვალიფიციური ტექ. მხარდაჭერა, პროგრამული უზრუნველყოფა- Lyrix  და ოპტიმალური ღირებულება. გარდა ამისა, ამ აპარატური გამოყენებისას ჩნდება ინტეგრირებული სისტემების შექმნის შესაძლებლობა, რომლებიც მუშაობენ სიმვიოზში ერთმანეთთან ( ქსელური კონტროლერ AAN-100 –ისა და პრგრამული უზრუნველყოფის ბაზაზე არსებობს ერთიანი სისტემის შექმნის შესაძლებლობა, რომელიც შეასრულებს დაშვების კონტროლის ფუნქციებს, დაცვის სიგნალიზაციის და ვიდეო მეთვალყურეობის).

APOLLO-ს აპარატურის საიმედო ფუნქციონირება უზრუნველყოფილია წარმოების პროცესის მკაცრი კონტროლით და წარმოიბისშემდგობი 72 საათიანი ტესტირებით თერმოკამერაში, რომელსაც გადის თითოეული  მოწყობილობა რომელსაც აწარმოებს აღნიშნული კომპანია.

თავდაპირველად, სამხედრო მიზნებისთვის შექმნილი APOLLO-ს აპარატურა შეესაბამება შემდეგ სტანდარტებს:

  • Underwriters Laboratories Inc. (сертификаты UL 294 и  UL 1076)
  • Community European
  • РосТест