გადაწყვეტილებები

ჩვენი სპეციაიზაცია მოიცავს ინფრასტრუქტურულ, საკომუნიკაციო და უსაფრთხოების გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალ მწარმოებლურობას. მსგავსი გადაწყვეტილებები ზრდიან საიმედოობას, ჩადებული ინვესტიციიდან უკუგებას და ასევე  ამცირებენ ორგანზაციის და საწარმოს საექსპუატაციო ხარჯებს, რაც  იძლევა ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის და თვითდაჯერებულობის გარანტიას.

ჩვენი შესაძლებლობები,   ჩვენი კომპეტენცია, თავის თავში მოიცავს ლოკალური ქსელების აწყობის ტექნოლოგიებს, ასევე მონაცემთა ცენტრების, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირგაბმულობის ხაზების და უკაბელო ქსელების, ქსელების უსაფრთხოების,  უნიფიცირებული კომუტაციის, ვიდეო და ტელევიზიის, უსაფრთხოების სისტემების და აუდიოვიზუალური კომპლექსების მშენებლობას. ეს შესაძლებლობები დაფუძნებულია ჩვენი პარტნიორი კომპანიების  და მწარმოებლების თანამედრო გამოგონებეზე და გამოცდილ ტექნოლოგიებზე. ჩვენი პარტნიორები არიან : Avaya, Alcatel-Lucent, Cisco, HP, IBM, Tandberg, Polycom, AMP NETCONNECT, Molex, Panduit, R&M, Commscope Systimax, BOSCH, Panasonic, TOA, TAC by Schneider Electric, Wisi და ა.შ.