მეორე წელია კომპანია Furukawa Electric-ს მოღვაწეობა ინოვაციების ბაზარზე შეფასებულ იქნა პრესტიჟული ჯილდოთი და კომპანია კვლავ მოხვდა 100 ყველაზე ინოვაციური კომპანიის სიაში 2015 წელს. ესოდენ მაღალი შეფასება კომპანიას მიანიჭა Thomson Reuters -ის სააგენტომ, რომელიც კომპანიებს აფასებს მათმიერ დარეგისტრირებული პატენტების რაოდენობით.