Zhitlobud

 • 2011

 • Ukraine, Kiev

 • Low-current engineering systems

Project description


Construction of low-power networks:

 • TV,
 • Telephones,
 • wired radio,
 • satellite TV antenna ports,
 • TV head stations,
 • CCTV,
 • Intercom.

Elite houses Kiev:

 • Protasov Yar, 8
 • Kruglouniversitetskaya st., 3-5
 • Iryninska st., 5-7
 • Olesya Gonchara st., 26—28
 • Turgenevskaya st., 28а—30а
 • Klovskiy spusk st., 5
 • Schorsa st., 36
 • Patorzhinskogo st., 14
 • Khmelnitskogo st., 80—82
 • Pavlinskaya st., 18
 • Turgenevskaya st., 45—49