ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ვითვალისწინებთ რა საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციას “კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის დამატებით ზომებთან” დაკავშირებით, კომპანია რომსატ საქართველო 20 მარტიდან 3 აპრილამდე გადადის მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე.

კარანტინის მოქმედების პერიოდში ჩვენ, სამწუხაროდ, გვიწევს უარს თქმა პირად შეხვედრებზე როგორც ოფისში, ასევე მის გარეთაც, მაგრამ ყოველთვის ვიქნებით მოხარულნი გვქონდეს ურთიერთობა ტექნიკური საშუალებების მეშვეობით.