პარტნიორები

ბრენდების პორთფოლიო, რომელთა პროდუქციასაც რომსატი სთავაზობს თავის პარტნიორებს, მსოფლიო სატელეკომუნიკაციო ბაზრის 100- მდე წამყვან კომპანიას მოიცავს. როგორც უცხოურ, ასევე უკრაინულ უმსხვილეს კომპანიებთან მუდმივი აქტიური თანამშრომლობა, რომსატს საშვალებას აძლევს შესთავაზოს თავის პარტნიორებს მაღალი ხარისხის პროდუქცია და უზრუნველყოს მისი როგორც საექსპლუატაციო ტექნიკური, ასევე სრული საგარანტიო მომსახურეობა. ჩვენს სპეციალისტებს მუდმივად ხელი უდევთ მსოფლიო სატელეკომუნიკაციო ბაზრის მაჯის ცემაზე და გვინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ გამოგაპარებთ არც ერთ სიახლესა თუ ინოვაციას.


 • Aurora Networks

  Aurora Networks დაარსებულ იქნა 1999 წლის ნოემბერში. კომპანია ანხორციელებს ოპტიკური აპარატურის წარმოებას ფართოსიხშირული სატრანსპორტო ნაკადების გადაცემის უზრუ¬-ნველსაყოფად. კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით და მის მიერ წარმოებული აპარატურა გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და ტექნიკური მახასიათებლებით.

 • WISI

  კომპანიის მოღვაწეობის პერიოდი 80 წლიან ისტორიას მოიცავს, მტელი ამ დროის განმავლობაში კომპანია როგორც მომწოდებელი საეთერო საკაბელო და მობილური საკომუნიკაციო მაუწყებლობის სფეროში ინარჩუნებს წამყვან პოზიციებს და მუდმივად ანხორციელებს ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავებას და საწარმოო ხაზში მის დანერგვას კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი მოიცავს: სატელიტურ თებშებს, საეთერო მიმღებებს კოაქსიალურ კაბელს, კოაქსიალურ და ოპტიკურ მიმღებ გადამცემ აპარატურას სათაო სადგურებს და სიგნალის გამანაწილებელ პასიურ კომპონენტებს.

 • Dahua

  კომპანია „დაჰუა“ წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან მწარმოებელს უსაფრთოების სისტემებისა და ვიდეო მეთვალყურეობის სფეროში. უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში კომპანიამ მნიშვნელოვანი გამოცდილება დააგროვა. შეიმუშავა და დანერგა ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიები ვიდეომეთვალყურეობის სფეროში. „დაჰუა“-ს მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის ასორტიმენტი გამოირჩევა მაღალი ხარისხითა და თანამედროვე დიზაინით.
  კომპანის მიერ შემოთავაზებულ თანამედროვე სისტემები აკმაყოფილებენ ხარისხის კონტროლის უმაღლეს ევროპულ სტანდარტებს და რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების სისტემების რეალიზაციის პროცესში „დაჰუას“ აპარატურა იძლევა ქსელის სწრაფად და მარტივად ინტეგრაციისა და შემდგომი გაფართოების საშუალებას.

 • Digitus

  კომპანია დაარსებულ იქნა 1994 წელს DIGITUS ბრენდის სახელით. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში მსოფლიო ბაზარზე წარმატებით სარგებლობს მის მიერ წარმოებული არაერთი ინოვაციური პროდუქტი. კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციას გააჩნია შემდეგი მსოფლიოში აღიარებული ხარისხის სერთიფიკატები: DIN EN ISO 9001: 2000, ასევემის მიერ წარმოებული პროდუქცია აკმაყოფილებს შემდეგ ეკოლოგიურ სტანდარტებს: DIN EN ISO 14001. კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და ინოვაციური დიზაინით.

 • BDCOM

  Shanghai Baud Data Communication Co., Ltd (BDCOM) დაარსდა 1994 წელს. ამჟამად კომპანია წარმოადგენს ჩინურ და მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთ წამყვან მწარმოებელს საკომუნიკაციო აპარატურის ბაზარზე . კომპანია BDCOM-ი პირველი იყო ვინც გამოიგონა X.25 NIC და პირველი კომერციული მარშრუტიზატორი ჩინეთში. სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული, კომპანია BDCOM- ი მოიაზრება საკომუნიკაციო აპარატურის მწარმოებელი კომპანიების ავანგარდში და მის მიერ წარმოებული აპარატურა გამოიყენება მონაცემთა გადასაცემად საბანკო, სამთავრობო, სამხედრო და სხვა მრავალ სფეროში მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს კომპანიის მიერ წარმოებული აპარატურა EPON / GPON ტექნოლოგიების მიმართულებით.

 • Conax

  უკანასკნელი 25 წლის მანძილზე კომპანია „კონაქსი“ პიონერია კონტენტის კოდირების და დაცვის სფეროში მსოფლიოს მაშტაბით. კომპანიის ახალი პროდუქტი Conax Contego™, უზრუნველყოფს თქვენი კონტენტის დაცვას ნებისმიერი სახის არასანქცირებული კოპირების საფრთხისაგან – ნებისმიერ აპარატურაზე, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგირლზე. კომპანიის მომსახურეობით სარგებლობს 390 ოპერატორი 140 მილიონამდე აბონენტი მსოფლიოს 85 ქვეყანაში.
  დღესდღეობით Conax- ი წარმოადგენს კომპანია Kudelski Group— ის საკუთრებას. ეს უკანასკნელი ითვლება მსოფლიოში წამყვან კორპორაციად ფასიანი კონტენტის დაცვის სფეროში.

 • Edge-core

  წარსული ათწლეულის მანძილზე კომპანია „ეკტონი“ თავისი ტექნოლოგიური და ინტელექტუალური რესურსებს მიმართავდა ქსელური კომუნიკაციების სფეროს განვითარებაში. კომპანის მიერ წარმოებული აპარატურა მოიცავს მომხმარებლისთვის საინტერესო და საჭირო აპარატურის სრულ ასორტიმენტს. ასევე კომპანია მუდმივად ზრუნავს ტექნოლოგიური ინოვაციების და სიახლეების დანერგვაზე.

 • Bosch

  კომპანია „ბოში“ მსოფლიო ლიდერი უსაფრთხოების სისტემების და სატელეკომუნიკაციო აპარატურის წარმოების სფეროში მუდმივ ინოვაციებს და ტექნოლოგიურ სიახლეებს სთავაზობს თავის პარტნიორებს, საპროექტო კომპანიებს, ინტეგრატორებსა და სადილერო გაყიდვების კომპანიებს.
  კომპანია „ბოშის“ თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენს 12000 ადამიანს, რომლებიც დასაქმებულები არიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მდებარე ქარხნებში . ამჟამად კომპანია „ბოში“ მოღვაწეობის სფერო მოიცავს წარმოებას რამოდენიმე ძირითადი მიმართულებით : საავტომობილო ტექნოლოგიები, საწარმოო ტექნოლოგიები, საყოფაცხოვრებო- სამომხმარებლო პროდუქცია, სამშენებლო ტექნოლოგიები და ენერგეტიკა.

 • Ericsson

  კომპანია „ერიქსონი“ წარმოადგენს მსოფლიო ლიდერ კომპანიას ფიჭური კავშირგაბმულობის და ზუსტი სატელევიზიო სიგნალის მიწოდების სფეროში. კომპანია „ერიქსონის“ აპარატურას მსოფლიო მაშტაბით აქტიურად იყენებს 1000 კომპანია 180 ქვეყანაში. ასევე მნიშვნელოვანია , რომ მობილური სატელეფონო საუბრებისა და გამოძახების სფეროში მსოფლიო მაშტაბით კავშირების 40% უზრუნველყოფს კომპანია „ერიქსონის“ აპარატურა. კომპანიის მიერ მომხმარებლისთვის შეთავაზებული აპარატურა უზრუნველყოფს კომპლექსურ გადაწყვეტილებებს მობილური კავშირგაბმულობისა და სატელევიზიო კონტენტის მიწოდების სფეროში.

 • Harmonic

  დღესდღეობით კომპანია „ჰარმონიკი“ წარმოადგენს მსოფლიო ლიდერ კომპანიას, რომელიც სატელევიზიო ოპერატორებს სთავაზობს ყველაზე თანამედროვე აპარატურას ვიდეო კონტენტთან სამუშაოდ. კომპანიის მიერ სატელეკომუნიკაციო სფეროში შემუშავებულია ვიდეო სიგნალის დამუშავების და შემდგომში მისი მომხმარებლამდე მიტანის არაერთი საერთაშორისო სტანდარტი, რომლებიც უზრუნველყოფენ UltraHD მაღალი ხარისხის გამოსახულების უსწრაფეს კოდირებას და შემდგომ ტრანსკოდირებას, როგორც OTT ტექნოლოგიების, ასევე სატელიტური სატელევიზიო მაუწყებლობის უზრუნველყოფის სფეროში.

 • RCI

  RCI- წარმოადგენს სავაჭრო მარკას, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს მისაღები საფასო სეგმენტის აპარატურას გარანტირებული მაღალი ხარისხით. კომპანიას გააჩნია სატელეკომუნიკაციო სფეროში მოღვაწეობის 7 წლიანი ისტორია. RCI ბრენდი გახდა სიმბოლო, რომელიც გთავაზობთ უმაღლეს ხარისხსა და მისაღებ ფასებს. ჩვენი წარმოების ორიენტირს წარმოადგენენ მსოფლიოს წამვანი კომპანიები, ხოლო ხარისხის კონტროლის სტანდარტები აკმაყოფილებს მსოფლიოს წამვანი ბაზრებზე არსებულ უმკაცრეს მოთხოვნებს. ჩვენი ბრენდის ქვეშ იწარმოება მაღალი ხარისხის. ოპტიკური კაბელი, კოაქსიალური კაბელი, აქტიური ოპტიკური აპარატურა.

 • KLM

  სავაჭრო მარკა KLM ფართოდ არის ცნობილი როგორც უკრაინის ასევე კავკასიის ბაზარზე . ბრენდის წარმატებას უზრუნველყოფს ბრენდის მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის ფასისა და ხარისხის იდეალური შეფარდება . KLM წარმოებული პროდუქცია _ კოაქსიალური და ეზერნეტ კაბელი, აკმაყოფილებს ყველაზე პრეტენზიული კლიენტის მოთხოვნებს. კომპანია მსოფლიო სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე მოღვაწეობს 2002 წლიდან . მის მიერ წარმოებული პროდუქცია გადის უმკაცრეს ხარის კონტორლს, რაც თქვენ საშვალებას გაძლევთ მიიღოთ მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი პროდუქცია.

 • Furukawa electrics

  კომპანია „ფურუკავა“ დაარსდა 1884 წელს. ცენტრალური ოფისი მდებარეობს ქალაქ ტოკიოში . დღეისათვის მუშა პერსონალის რაოდენობა შეადგენს 50 ათას ადამიანს. კომპანია აწარმოებს შემდეგი სახის პროდუქციას: ოპტიკური კაბელი, ოპტიკის შესადუღებელი აპარატები, ოპტიკური აქსესუარები, საკაბელო ტელევიზიის სისტემები, საავტომობილო კომპონენტები და ა.შ.
  2014 წელს კომპანიამ იზეიმა დაარსებიდან 130 წლის იუბილე.

 • Promax

  კომპანია პრომაქსი დაარსდა 1963 წელს ბარსელონაში ხოსე კლოტემის მიერ. პირველ ეტაპზე კომპანიის მიერ წარმოებული აპარატურა უზრუნველყოფდა სატელევიზიო და რადიო სიგნალების გენერაციას. კომპანია ასევე აწარმოებდა ზემოხსენებული სიგნალების ანალიზატორებს. ამჟამად კომპანია პრომაქსი წარმოადგენს მსოფლიოში წამყვან კორპორაციას , რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის სიგნალის ანალიზატორების წარმოებას საეთერო საკაბელო ციფრული და ანალოგური სიგნალების გასაზომად.

 • Telkom Telmor

  60 წლის მანძილზე კომპანია ტელკომ ტელმორი აწარმოებს საკაბელო ტელევიზიის ქსელის მშენებლობისათვის აუცილებელ პროფესიონალურ აპარატურას.

  • ოპტიკური გადამცემი და მიმღები აპარატურა HFC, FTTB და FTTH;
  • ფართოსიხშირული გამაძლიერებლები HFC ქსელებისათვის ;
  • ციფრული სათაო სადგურები IP TV სადგურები;
  • საეთერო ციფრული ტელევიზიის მიმღები ანტენები;
  • მრავალშემსვლელიანი მულტისვიჩები;
  • ციფრული მოდულატორები DVB-T .

 • Picotel

  სატელეკომუნიკაციო სფეროში კომპანია პიკოტელი წარმოადგენს მსოფლიოში წამყვან მწარმოებელს . კომპანის მიერ წარმოებული პროდუქცია ოპერატორ კომპანიებს საშვალებას აძლებს აბონენტამდე მიიტანონ მაღალი ხარისხის სიგნალი.
  ძირითადი საწარმოო მიმართულებებია:

  • ოპტიკური კაბელი და აქსესუარები;
  • ეზერნეტ კაბელი და აქსესუარები;
  • РОN ქსელის აპარატურა.

 • Infomir

  „იმფომირი“ გახლავთ კომპანიების ჯგუფი რომელთა ძირითად სპეციალიზაციას წარმოადგენს პროქტირება, წარმოება და სააბონენტო მოწყობილობების შემდგომი მომსახურება ფართო სიხშირული ტექნოლოგიების ქსელების მიმართულებით.
  კომპანიის ძირითად თავისებურებას წარმოადგენს წარმოების სრული ციკლი: საწარმოო პროდუქციის პროექტირება, საწარმოო დიზაინი, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, პროდუქციის შემდგომი წარმოება , საგარანტიო და საექსპლუატაციო მხარდაჭერა.

 • Totolink

  კომპანია TOTOLink -ი არის ქსელური აპარატურის კორეული მწარმოებელი. კომპანია დაარსდა 2001 წელს და ამჟამად სამხრეთ კორეისა და ჩინეთის ბაზარზე წარმოადგენს ერთერთ ლიდერ კომპანიას ქსელური აპარატურის ბაზარზე . მისი ძირითადი საწარმოო მიმართულებებია: CPE, WiFi მარშრუტიზატორი / მიერთების წერტილით, ქსელური პლატები , ქსელური კომუტატორები და სხვა მაღალხარისხოვანი სატელეკომუნიკაციო აპარატურა. კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუცია უზრუნველყოფს ინტერნეტის მეშვეობით იმფორმაციის სწრაფ გადაცემას, ხოლო სასიამოვნო დიზაინი აპარატურას საშვალებას აძლევს მოერგოს მომხმარებლის მიერ შერჩეულ ყველაზე თანამედროვე ინტერიერს.

 • Kramer

  Kramer Electronics-ი ქმნის კრეატიულ და საიმედო გადაწყვეტილებებს აუდიო, ვიდეო და მართვის სიგნალის დამუშავების მიმართულებით, გადაწყვეტილებებს ფასისა და ხარისხის გონივრული თანაფარდობით და უზადოდ შერწყმულ სერვისსა და მხარდაჭერასთან ერთად სთავაზობს მათ მომხმარებლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. დღესდღეისობით საწარმოო ხაზი უშვებს 1000-ზე მეტი დასახელების პროდუქტს. თითოეული მათგანი შექმნილია ხანგლივი საცდელ-საკონსტუქციო სამუშაოების და მომხმარებელთა გამოხმაურების გაანალიზების შედეგად. სწორედ ეს გარემოება აძლევს Kramer Electronics-ს შესაძლებლობას იყოს კონკურენტზე წინ.

 • Vestel

  „ხარისხი და გამძლეობა“ ეს ის ორი ძირითადი კრიტერიუმია, რომლის მიხედვითაც მომხმარებელი ირჩევს აპარატურას. კომპანია „ვესტელმა“ ზემოხსენებული ორი კრიტერიუმი საწარმოო ხაზში სტანდარტის სახით დანერგა და მომხმარებელს სთავაზობს ISO 9001 სერტიფიცირებულ პროდუქციას. სიახლეებისადმი მუდმივი სწრაფვა კომპანიას საშვალებას აძლევს შესთავაზოს პარტნორებს ყველაზე თანამედროვე და მაღალხარისხოვანი პროდუქცია.

 • FF-Group

  An international developer of software and hardware solutions for video analytics.
  FF Group represents a team of experienced experts with a unique knowledge of software development, programming and engineering. Innovative technologies have always been at the forefront of our company’s business strategy, and over the years we have introduced a number of completely new solutions, based on global standards and the solid domestic engineering experience.
  FF Group offers a full range of services from development of new algorithms and business logics to production of ready-made products (Full R&D).